• Вступ на основі диплома бакалавра – за результатами магістерського тесту навчальної компетентності (крім спеціальності 081 Право – результати магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту );
  • За результатами мотиваційного листа
  • На базі раніше отриманого освітнього ступеня магістра (спеціаліста) Без ЗНО (Друга вища освіта) – за результатами вступних випробувань.

Перелік спеціальностей:

  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Менеджмент
  • Право
  • Комп’ютерні науки
  • Нафтогазова інженерія татехнології
  • Публічне управління та адміністрування